Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme günlük hayatta kullanılmak üzerevücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir. Duyu bütünleme Jean AYRES tarafından gelişim bozuklukları için geliştirilmiştir. Terapideki hedef çocuğun her zaman mutlu, iletişime açık ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olmasını sağlamaktır. Olumlu tecrübeler öğrenmeyi kolaylaştırır. Seans sırasında mutlu olan çocuk iletişimi sürdürür ve oyun sırasında öğrendiği bilgileri günlük yaşamına çok daha kolay entegre eder. Çocuk ancak dünyayı normale en yakın şekilde algıladığında öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Dünyayı en iyi algılama da ancak duyusal bütünlükle sağlanabilir.

Duyu bütünleme bozukluğunun işaretleri nelerdir ?

* Dokunma problemleri

* Yeme yutma bozuklukları

* İşitme problemleri

* Konuşma problemleri,ve konuşmanın gecikmesi

* Hipo-hipertonus

* Denge ve motor kordinasyon problemleri

* Okulda öğrenme güçlükleri

* Adolesan ve ergenlik problemleri vb.

Arya özel eğitim merkezinde duyu bütünleme departmanında çalışılan gruplar;

-Otizm

-Downsendromu

-Serebralpalsi

-Hiperaktivite

-Dikkat eksikliği

-Öğrenme güçlüğü

-Rett  sendromu

-Mentalretardasyon vb.

Arya özel eğitim merkezin duyu bütünleme departmanı olarak, Ayres duyu bütünleme standartlarına göre dizayn edilmiş terapi odasında çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel eğitim programlarına paralel,  bilimsel altyapılı terapi programı uygulamaktayız. Terapi programının ev ve çevre adaptasyonu sağlanıp,destekleyiciliğini artırmak amacıyla birçok aileye ev ortamında duyu bütünleme koşulları sağlamaktayız.