Otizm

Otizm Nedir?

Otizm, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan Otizm Spektrum Bozukluğu’nun alt kategorisidir. Bireyin otizm ile tanılanması için bu belirtileri 0-36 ay arasında göstermiş olması gerekmektedir.                         

Otizm Belirtileri Nelerdir?

1- Sosyal Etkileşim Sorunları

-Sözel olmayan davranışlarda yetersizlik

 -Akran ilişkileri geliştirememe

 -Başkalarını kendi etkinliklerine dahil etmeme

-Sosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık 

2-İletişim Sorunları

-Dil gelişimi gecikmesi

-Karşılıklı konuşmalarda güçlük

 -Tekrar eden konuşma (Ekolali)

- Oyun becerilerinde gecikme

 3- Sınırlı/Yineleyici İlgi ve Davranışlar

 -Yoğun ve sıra dışı davranışlar

-İşlevsiz düzen ve rutinler

 -Yineleyici davranışlar

-Nesne takıntıları

Çocuğunda bu davranışları gözlemleyen ailelere, kurumumuza başvurmaları durumunda ücretsiz değerlendirme yapabilmekteyiz.

Kurumumuzda Uyguladığımız Yöntemler

 Arya özel eğitim olarak uyguladığımız bilimsel dayanaklı öğretim yöntemleri şunlardır;

-ABA

-ETEÇOM

 -OÇİDEP

 -ELEM TEKNIĞI

 -KUCUK ADIMLAR

- PCDI

- PECS

-TEACCH

Değerlendirme ve Aile Eğitimi

Arya özel eğitim merkezi olarak öncelikle bireyin bütün gelişimsel ve beceri alanlarındaki performans düzeyini belirlemek amacıyla değerlendirmeler yapmaktayız. Bu değerlendirme sonuçları ile ailenin taleplerini ve bireyin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü bir eğitim programı hazırlıyoruz.

Planladığımız eğitim sürecine ailenin de etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla aile eğitim sürecini yürütüyoruz. Aileye ödevlendirmeler vererek kurumumuzda başlattığımız eğitim sürecinin evde devam etmesini sağlıyoruz.