Hakkımızda

Özel eğitimde bilimsel temeli ilerlemenin öneminin farkında olan bir kurum olarak uzun süredir hizmet vermekte ve özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim sürecinin yanında ailelerimizi de bilim paralelinde bilgilendirmeyi borç biliriz. Arya özel eğitim merkezinde hizmet verdiğimiz süre içerisinde ailelerimizin en çok ihtiyacı olan şeyin sağlıklı bilimsel bilgi olduğunun bilincinde olup bu sağlıklı bilgi akışını oluşturmak amacıyla birçok uzmanla halka açık eğitim hizmetlerine ön ayak olmaya çalışmaktayız. Bir eğitim merkezi olarak özel gereksinimli öğrencilerimiz için en önemli ayağın aile olduğu inancındayız. Eğitim sürecimizde çocuk merkezli başarıyı yakalamamız öncelikli olarak anne babayı sağlıklı bilgilendirmekten geçmektedir. Ailelerin özel gereksinimli çocukları için verilebilecek tüm bilgilere açık olmalarının hoşluğu yanında bu durumun dezavantaja dönüşebileceği süreçler söz konusu olabilmektedir. Yaptığımız gözlemler ve deyimler çerçevesinde çevrede çok fazla kirli bilginin olduğu ve kirli bilginin bilgiçliğinin yapıldığı bir süreçte olduğumuzun sonucuna vardık.  Eğitim sistemine sağlıklı bilimsel alt yapıya sahip bilgilendirmeyi ailelere verebilmek atılacak en büyük adımlardan biridir özel eğitimde. Temas ettiğimiz ailelerin sahip olduğu çoğu bilginin yanlış olduğu, eksik olduğu, meslek uzmanları dışında kişilerden alınan bilgiler olduğunu çokça görmüş olup bu noksanlığın çocuğun aldığı özel eğitim desteğinin önünü tıkadığını ve öğrencinin sağlıklı gelişimini engellendiğini görmüş olan bir kurum olarak bilimsel temeli aile eğitimlerini oluşturmaya çalışmaktayız. Özel Eğitim ve Özel Gereksinimli çocuklara nasıl daha faydalı olunur gibi çokça sorulan sorulara sağlıklı kanallar aracılığı ile cevap vermek temel hedefimiz. Özel Eğitim bilgilendirmelerinin halka açık bir şekilde yapılmasının bizim için önemi büyüktür çünkü hedef kitlemiz sadece özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelerimiz dışında diğer aileler ve bireyler tarafından da özel eğitimin ne olduğunun bilinmesi. Şehrimizde yüzlerce çocuk özel gereksinim tanısı almakta ve bunların bir kısmı da aileler ve öğretmenler tarafından görülmemekte ya da görülmek istenmemekte. Öğretmenlerin ve halkın bu konudaki farkındalığının oluşturulması ile bu çocuklar daha iyi fark edilebilinecek, gerekli alanlar yaratılabilinecek, öğretmenlerimiz gerekli yönlendirmelerde bulunabilecek ve bu bireyleri için gerekli duyarlılık sağlanabilinecektir. Tüm bu süreçler için gerekli şey bilimsel bilgilendirmedir.  Özel Eğitimi bilmek ve tanımak aynı zamanda tanıtmak tüm eğitim sistemlerinin ve sağlık kuruluşlarının temel sorumluluğudur. Biz de bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme yolunda attığımız bu adımda hem ailelerin hem öğretmenlerin hem de gerekli kurum ve kuruluşlarında bu konuda gerekli olan adımları atmasını temenni eder ve bilim destekli bir eğitim sürecinin Özel Gereksinimli çocuklar için şart olduğunun inancında olduğumuzu belirtiriz.